Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Om du inte hämtar ut ditt paket från ditt postombud så skickas paketet automatiskt tillbaka till oss 14 dagar efter att det levererades till postombudet.

Can’t find what you are looking for?